Orta Doğu’da çocuk olmak…(9)

  • 09:01 23 Nisan 2024
  • Dosya
 
Güney Kurdistan’da çocuğa yönelik suçlarda artış 
 
Derya Ceylan
 
HABER MERKEZİ - Güney Kurdistan’da çocuğa yönelik her türlü suç oranında artış yaşanırken, uluslararası insan hakları örgütleri, bu durum karşısında mücadele vurgusunu yineliyor. 
 
Orta Doğu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünya sahnesinde önemli bir yere sahip olsa da, bölge, çocuk hakları ihlalleri, insan hakları sorunları ve süregelen çatışmalarla da sıklıkla gündemde olmaya devam ediyor. Özellikle Güney Kurdistan, son yıllarda çocuklara yönelik artan suç oranları ile dikkat çekiyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, çocuğa yönelik cinsel suçlar, çocuk yaşta çalıştırılma ve evlilikler gibi ciddi sorunlarla mücadelede daha etkin adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. 
 
Dosyamızın bu bölümünde Güney Kurdistan'ın çocuk haklarına yönelik durumu, yerel ve uluslararası müdahaleleri ve bölgedeki çocukların karşılaştığı zorlukları ele alıyoruz.
 
Güney Kurdistan, zengin kültürel mirası ve tarihi ile bilinse de, çocuk hakları konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bölgede yaşayan çocuklar, eğitimden sağlığa, adil muameleden korunmaya kadar birçok temel hakkına erişemiyor. 
 
Çocuğa yönelik cinsel suçlar
 
Güney Kurdistan'da yapılan son araştırmalara göre, çocuklara yönelik cinsel suçlar son iki yılda yüzde 30 oranında arttı. Bölgedeki birçok çocuk, yaşadıklarını anlatırken haklarının nasıl ihlal edildiğine dikkat çekiyor. Çocuğa yönelik cinsel suçlar karşısında faillere yönelik cezai yaptırımlar artmış, daha etkin soruşturma ve yargılama süreçleri devreye sokulmuş olsa da bunlar yeterli değil. Diğer yandan faillere verilen cezalar, hapis cezalarından ağır para cezalarına kadar değişebiliyor. Ancak, bu suçların önlenmesi ve çocukların korunması konusunda hâlâ atılması gereken adımlar bulunuyor.
Çocuk yaşta çalıştırılma
 
İstismarın bir diğer boyutu olan çocuk yaşta çalıştırılma, bölgedeki en önemli ihlallerden biri olarak duruyor. Bölgedeki sivil toplum örgütleri, bunun nedeni olarak ekonomi ve eğitim fırsatlarının sınırlı olmasını öne sürerken, diğer yandan bölgede devam eden bir savaş da söz konusu. Çocuk yaşta çalıştırılanların sağlık ve eğitim durumuna dikkat çeken STÖ’ler, bunun önlenmesi için eğitim olanaklarının artırılması, ailelere ekonomik destek sağlanması ve işverenlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor. 
 
Çocuk yaşta evlilikler
 
Çocuk yaşta evliliklerin yaygın olduğu Güney Kurdistan’da, bu durumun, kültürel ve ekonomik nedenlerle yaygın bir sorun olmaya devam ettiği kaydediliyor. Bu konuda cezai yaptırımlar olmasına rağmen, uygulamada zorluklar yaşanıyor. STÖ’ler, toplumsal farkındalığın artırılması ve kız çocukların eğitime erişiminin kolaylaştırılmasında çocuk yaşta evliliklerle mücadelede önemli adımlar olarak görüldüğüne işaret ediyor. 
 
Mevcut yasalar 
 
Güney Kurdistan’da, son yıllarda çocuk haklarını korumaya yönelik bir dizi yasa kabul edildi. Bu yasalar, çocuğa yönelik cinsel suçlar, çalıştırılma ve evlilik gibi konularda cezai yaptırımlar öngörüyor. Ancak bu yasaların etkin bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi, söz konusu suçların önlenmesinde kritik bir öneme sahip. 
 
Şengal’e dönük DAİŞ saldırıları ve sonrası 
 
 2014 yılında DAİŞ tarafından gerçekleştirilen Şengal saldırıları, Êzidî toplumuna yönelik korkunç insan hakları ihlallerine sahne oldu. Binlerce çocuk kaçırıldı, köle olarak satıldı veya katledildi. Bu olayların ardından, uluslararası toplum ve yerel yönetimler, Êzidîlere  destek olmak ve çocukları korumak için harekete geçse de, bunun devam eden bir süreç olduğunu ifade eden Uluslararası İnsan hakları örgütleri, nedeni olarak da henüz yüzlerce kadın ya da çocuğun DAİŞ’in elinde olduğuna dikkat çekiyor. 
 
Uluslararası çabalar ve toplumsal etkiler 
 
Uluslararası örgütler, Kurdistan’da çocuğa yönelik suçların, sadece yasalar ve cezai yaptırımlarla değil, aynı zamanda eğitim, farkındalık ve toplumsal destek mekanizmalarıyla birlikte mücadele edilmesi üzerinde duruyor. Uluslararası örgütler ayrıca, çocukların korunmasının, bölgenin geleceği açısından atılacak en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriyor.