Eğitimciler seslendi: Bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz

  • 17:51 11 Haziran 2024
  • Güncel
HABER MERKEZİ - “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredatına  karşı eğitimciler, veliler ve demokratik kitle örgütlerinden, "“Çok kimlikliğe, çok dilliliğe, çok kültürlüğe karşı ve piyasacı bir eğitim anlayışını esas alan laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz” şiarıyla basın açıklaması düzenledi.
 
 
Eğitimciler, veliler ve demokratik kitle örgütlerinden oluşan Müfredatı Geri Çekin Platformu, 28 Mayıs’ta Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredatını boykot etti. Karar kapsamında çocuklar da okula gönderilmedi. Konuya dair birçok kentte ortak açıklama yapıldı. 
 
Wan
 
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Wan Şubesi, Wan İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde “Çok kimlikliğe, çok dilliliğe, çok kültürlüğe karşı ve piyasacı bir eğitim anlayışını esas alan laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz” şiarıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması Van İl Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı basın metnini gruba hitaben Şube Başkanı Murat Atabay okudu.
 
‘Laiklik ve bilim karşıtı’
 
Murat, müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, hangi komisyonlar ve kurumlar tarafından yapıldığının açık olarak paylaşılmadığını hatırlattı. Yeni müfredatla itaat eden bir nesil yetiştirilmesinin amaçlandığını belirten Murat, “Eğitim-Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz ”dedi.
 
Açıklama alkış ve sloganlarla sona erdi.
 
Mêrdîn
 
Eğitim-Sen Mêrdîn Şubesi’nin Karayolları Parkında yapmak istediği basın açıklaması polisler tarafından “Valilik parkta açıklama yapılmasını yasakladı” gerekçesiyle engellendi. Sendikalıların yasaklı olduğu iddia edilen yerde açıklama yapmak istemesi ve polisin izin vermemesi üzerine parkta oturma eylemi gerçekleştirildi. 
 
Oturma eyleminde “Bilime ve bilimsel gerçeklere savaş açan müfredatı reddediyoruz”, “Çok dillilik temelinde anadilinde eğitimi esas almayan müfredatı reddediyoruz”, “Ji bo ne zanistî û demokratîk e müfredatı reddediyoruz” yazılı dövizler taşındı.
 
Açıklamanın engellenmesine tepki gösteren Eğitim-Sen Mêrdîn Şube Yöneticisi Ümit Bozdağ, müfredatın anti-demokratik bir şekilde eğitimcilerin onayına sunulmadan kabul edildiğine dikkat çekerek kabul edilemeyeceğini vurguladı.
 
Mersin
 
Mersin Müfredatı Geri Çekin Platformu, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama gerçekleştirdi. Açıklamayı yapan Mersin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Antmen, müfredatın açık ve şeffaf olmadığını belirterek, “Sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır” dedi.
 
Yeni müfredat ile itaatkar bir nesil hedeflendiğini söyleyen Mehmet, şunları kaydetti: “Eğitim müfredatı, öğrencilere yaşamı bir bütün olarak kavramayı hedefleyen, çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek, öğrenme yaşantılarını içeren laik ve bilimsel bir içerikte olmalı, çok dillilik temellinde anadilde eğitimini esas alan yeni ve demokratik bir müfredat hazırlanmalıdır. Platform olarak eğitim müfredatı olmaktan uzak, tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.”
 
Riha
 
Eğitim Sen Riha Şubesi, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi önünde açıklama yaptı. Riha Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri de açıklamaya katıldı. Eğitim Sen Şube Eşbaşkanı Özlem Ulutaş Şengül, yeni müfredata tepki gösterdi. Ortak açıklamanın okunmasının ardından eylem, "Laik bilimsel anadilde eğitim" sloganıyla son buldu. 
 
Amed
 
Eğitim-Sen Amed Şubesi, Rojava Parkı’nda açıklama düzenledi. Açıklamaya Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK), Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER), Pir Sultan Abdal Derneği, Rosa Kadın Derneği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Amed Milletvekili Adalet Kaya, DEM Parti Amed İl Eşbaşkanı Abbas Şahin katıldı. Açıklamada, “Demokratik, bilimsel, laik, anadilde eğitimi esas alan bir müfredat istiyoruz” yazılı pankart açıldı.
 
Açıklamaya ilişkin basın metnini Amed KESK 1 Nolu Şube Eşbaşkanı Saliha Zorlu okudu.
 
‘Kamuoyuna açık ve şeffaf belirlenmemiş’
 
Zeliha, açıklamada Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), müfredatta kapsamlı değişiklik yapıldığına dikkat çekti. Hazırlanan yeni müfredatın hazırlığında kamuoyundan uzak tutulduğunu belirtilen Saliha, “Türkiye genelinde 19 milyon öğrenciyi ve bir milyonun üzerinde eğitim emekçisini etkileyen eğitim programlarının değişimi demek eğitim sisteminin dilimlerinde, çizgisinde önemli bir değişim arzusu ve pratiğinin arayışı demektir. Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, hangi komisyonların ve kurumların (dernek, vakıf vb.) bu komisyonlarda görev aldığı, programı geliştiren bireylerin yetkinlikleri ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık olarak paylaşılmamıştır. Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır” dedi.
 
'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ olarak belirlenmesi tesadüf değil’
 
AKP-MHP iktidarının ve “küçük ortaklarının” söylemlerinin kamusal alanı etkileyerek bu alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği öznesinin konumu güçlendirdiğine işaret eden Saliha, şöyle devam etti: “MEB’in ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitim sistemi içine faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra iktidarla iç içe olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar vb kurumlar tıpkı bir örümcek ağı gibi çepeçevre kuşatılmış durumdadır. MEB’in müfredat değişikliklerinde bilimsellik, çok dillilik ve kültürlülük; evrensel ilkeler geri plana itilirken, bütün ders kitaplarında ‘milli ve manevi değerler’ merkeze alınmıştır. MEB’in öncelikli hedefi eğitimin bilimsel esaslara dayanmasından çok, iktidarın siyasal ideolojisinin eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden açık ve gizli olarak öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağı başlığının ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ olarak belirlenmiş olması bu nedenle tesadüf değildir.”
 
‘Müfredatın öğrencilere verebileceği hiçbir şey yoktur’
 
Saliha, yeni müfredatta anadilde eğitime yer verilmediğini kaydederek, MEB’in yeni müfredat anlayışlarıyla düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen itaatkâr nesiller yetiştirildiğini dile getirdi. Saliha, “Bunun için öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili olan pek çok nokta özenle ‘sadeleştirme’ ya da ‘ayıklamaya’ tabi tutulmuş, tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedefleri eğitim müfredatına yerleştirilmiştir.  Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen ‘sadeleştirme’ ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin hedef alınmıştır. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin ‘tek ırk, tek din, tek mezhep’ anlayışı üzerinden ‘Türk-İslam sentezi’ yaklaşımını merkeze alan değişiklikler yapılmıştır. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini-milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklarımıza/öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.
 
‘Meydan okuyan müfredata karşı mücadele edeceğiz’
 
Saliha açıklamanın devamında şunları söyledi: “Eğitim siyasal iktidarın ideolojik aygıtı olmaktan; milliyetçi, cinsiyetçi ve dinci kodlardan azade toplumun, öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için dizayn edilmelidir. Türkiye toplumunda yaşayan her çocuk ve gencin eğitim hakkı bulunmalı ve bu hak gözetilmelidir. Nitelikli, bilimsel, demokratik, cinsiyet eşitlikçi, anadilinde,  bütün inançların gözetildiği ve vergilerle finanse edilen (parasız), kamusal bir eğitim görmek her çocuğun ve gencin hakkıdır. Eğitim programları bu duyarlığı geliştiren bir çerçevede ele alınmalıdır. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilimselliğe, çok dilliliğe, evrensel ilkelere açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.”
 
Açıklama, “Karanlığa sessiz olmayacağız” sloganları ile sonra erdi.
 
Ankara
 
Ankara Müfredatı Geri Çek Platformu, bakanlık önünde açıklama yaptı. Açıklamada “Uyarıyoruz, laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Geri çekin” yazılı pankart açıldı. Sık sık “Parasız bilimsel anadilde eğitim" sloganı atıldı.
 
Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Ankara Şubesi Başkanı Hülya Daran Deveci, bakanlığın “yangından mal kaçırır gibi” hareket ettiğini belirtti. Deveci, "Müfredat hazırlıkları eğitim alanında örgütlü sendikalar ve kamuoyundan uzak bir şekilde yürütülmüştür. Müfredat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, gelen 67 bin eleştiri ve öneri dikkate alınmadan müfredat onaylanmıştır" diye kaydetti. 
 
Hülya, şunları söyledi: "Yeni eğitim müfredatı, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin gerçek ihtiyaçlarına yönelik değildir.  Bu ihtiyaçtan çok, iktidarın siyasal çizgisine paralel şekilde hazırlanmıştır. Bu durum, yapılan değişikliklerin başta eğitim alanı başta olmak üzere, toplumun farklı kesimleri tarafından haklı olarak tepkiyle karşılanmasına neden olmaktadır."
İstanbul
 
İstanbul Müfredatı Geri Çek Platformu, Kadıköy'de bulunan Rıhtım İskelesi'nde açıklama yaptı. "Laik, bilimsel, demokratik eğitime karşı olan bu müfredatı reddediyoruz" pankartının açıldığı açıklamaya, DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Açıklamada sık sık, “Karanlığa teslim olmayacağız”,  “Parasız bilimsel demokratik eğitim” ve “Susma haykır müfredata hayır” sloganları atıldı.
 
‘Çocuklarımızın geleceğine kayyım atanmasıdır’
 
Açıklamada konuşan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, yürürlüğü sokulmak istenen yeni müfredatın toplumu "mankurtlaştıran" bir program olduğunu söyledi. Kadriye, söz konusu müfredatın toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, “Belediyelere kayyım atanıyor, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli de çocuklarımızın geleceğine kayyım atanmasıdır” dedi.
 
Ardından Egitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Bengi Şahin, ortak açıklamayı okudu.
 
İzmir
 
İzmir Müfredata Hayır Platformu, yeni müfredatı protesto etmek amacıyla Konak’ta bir araya geldi. Eski Sümerbank önüne doğru yürüyüşe geçen kitle burada basın açıklaması gerçekleştirdi. “Laik, bilimsel, demokratik eğitime karşı olan bu müfredatı reddediyoruz” yazılı pankartın taşındığı yürüyüşte sık sık “AKP elini çocuklardan çek”, “Laik bilimsel anadilde eğitim”, “Irkçı gerici müfredata hayır” ve “Sermayeye değil eğitime bütçe” sloganları atıldı. Açıklamadan önce beş dakikalık oturma eylemi yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve açıklamaya çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu katıldı. Basın metnini platform adına Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli okudu.
 
'Reddediyoruz’
 
Zeliha, MEB’in müfredat değişiklikleri ile asıl hedefi düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen itaatkâr nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Tek adam rejiminin siyasal ve ideolojik hedeflerinin eğitim müfredatına yerleştirildiğini belirten Zeliha, Bireycilikle, milliyetçilikle, dini-milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklarımıza/öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. İzmir Müfredata Hayır Platformu olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
 
Açıklama sloganlarla sona erdi.