Her 10 çocuktan 3’ü yoksul

  • 15:53 27 Mayıs 2024
  • Emek/Ekonomi
 
HABER MERKEZİ - DİSK Genel-İş'in hazırladığı rapora göre, Türkiye'de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullaştı. Neredeyse her 10 çocuktan 3'ü yoksul.
 
DİSK üyesi Genel-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan “Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu-5” yayımlandı. Buna göre Türkiye'de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullaşırken, yoksulluk oranı yüzde 21.7'ye ulaştı, AB ülkeleri ortalamasının üstünde olan gelir dağılımı eşitsizliği derinleşti. Türkiye'de çalışanların yüzde 15'inin yoksul olduğu vurgulandı. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında yoksul çocuk oranı yüzde 31.3 iken ciddi maddi yoksunluk içinde olan çocukların oranı da yüzde 33.3. Bu veriye göre, neredeyse her 10 çocuktan 3'ü yoksul.
 
Raporda, TÜİK’ten elde edilen verilere göre 2023 yılında Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 13.110 dolar olduğuna işaret edildi. Gelir dağılımı eşitsizliğinin derinleştiği belirtilen raporda Eurostat verilerine göre, Türkiye'deki gelir eşitsizliği oranının AB üyesi ülkelerin ortalamasına göre oldukça yüksek seviyede bulunduğuna işaret edildi. Türkiye'deki gelir eşitsizliği oranının yüzde 0.433 iken, AB üye ülkelerinde bu oranın ortalama yüzde 0.366 olduğu belirtildi.
 
En düşük asgari ücret
 
Rapora göre Türkiye, en düşük asgari ücrete sahip üçüncü Avrupa ülkesi. Eurostat verilerine göre, Türkiye'de Ocak 2024'te yapılan düzenleme ile asgari ücret 450 Euro'ya denk gelmesine karşın birçok Avrupa ülkesinin oldukça gerisinde. En düşük asgari ücrete sahip beş ülke Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye iken, en yüksek asgari ücrete sahip beş ülke ise Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, Almanya ve Belçika.
 
TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 18 milyon 30 bin olan yoksul sayısı, 2023'te 18 milyon 219 bin kişiye yükseldi; yoksulluk oranı yüzde 21.7'ye ulaştı. Bu verilere göre, sadece son bir yıl içerisinde 190 bine yakın kişi yoksullaştı.
 
"Sürekli yoksulluk" oranı yüzde 14'e yükseldi 
 
TÜİK verilerine göre (2023), ciddi finansal sıkıntılarla karşı karşıya olan insanların oranı olarak tanımlanan maddi yoksunluk oranı, bir yılda yüzde 26.4'ten yüzde 28.4'e yükseldi. Ayrıca, son dört yılın en az üç yılında yoksulluk sınırının altında yaşayanları ifade eden sürekli yoksulluk oranı da, 1.7 oranında artarak yüzde 14'e yükseldi. Raporda duruma ilişkin, “Bu veriler, maddi sıkıntıların ve yoksulluğun geldiği noktayı işaret ederken ekonomik dengesizliklerin ve gelir adaletsizliğinin derinleştiğini göstermektedir” değerlendirilmesi yapıldı.
 
Yoksul çocuk oranında artış var
 
TÜİK verilerine göre, 2023 yılında yoksul çocuk oranı yüzde 31.3 iken ciddi maddi yoksunluk içinde olan çocukların oranı da yüzde 33.3. Bu veriye göre, neredeyse her 10 çocuktan 3'ü yoksul. Raporda yoksulluğun en fazla çocukları etkilediği ifade edilirken “Çocuk yoksulluğu oranları ile çocukların en temel gereksinimleri olan beslenme, sağlık, eğitim ve barınma imkânlarından yoksun olma oranları arasında doğru bir orantı vardır. Bu durum, çocukların maddi, manevi ve duygusal açıdan gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu koşullar altında, zihinsel ve bedensel gelişim açısından temel gereksinimleri karşılanmayan çocuklar, erken yaşlarda çalışma hayatına katılarak işçi olmaktadır. Çocuk işçiliği, devletin çocukları koruma politikalarının yetersizliğinin bir sonucu olduğu gibi, sosyal ve ekonomik politikalardaki adaletsizliğin bir yansımasıdır” denildi.
 
Türkiye'de çalışanlar yoksul
 
Eurostat’ın 2023 verilerine göre AB ülkelerinde çalışan yoksulluğunun en yüksek olduğu ülke Türkiye. Türkiye'de çalışanların yüzde 15'i yoksul. Türkiye'yi izleyen diğer ülkeler İspanya ve Slovenya. Buna karşın, çalışan yoksulluğunun en düşük olduğu ülkeler arasında Çekya, Danimarka ve Belçika bulunmakta.