Yaşlanma sürecinde işitme ve bilişsel değişimlere dikkat

  • 09:08 24 Mart 2024
  • Sağlık/Spor
 
HABER MERKEZİ - Uzmanlar, yaşlanmayla ilişkili işitme kaybı ve bilişsel fonksiyonlardaki değişikliklere karşı multidisipliner bir yaklaşımın önemini vurguluyor. Sağlıklı yaşam tarzı ve erken müdahalenin yaşam kalitesini korumada kritik olduğuna dikkat çekiliyor.
 
Yaşın ilerlemesi, işitme ve bilişsel beceriler üzerinde değişikliklere yol açarken, uzmanlar bu değişimlerin altını çiziyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Büşra Ölmez ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Yusuf Ziya Güler, yaşa bağlı işitme azlığı ve bellek bozukluklarına dair önemli bilgiler paylaştı.
 
Bilişsel fonksiyonlar ve işitme kaybı 
 
Yaşlanmanın kaçınılmaz getirileri arasında işitme ve bilişsel fonksiyonlarda görülen değişiklikler, sağlıklı bireylerde bile belli başlı zorluklara neden olabiliyor. Bu değişimler, özellikle tıbbi hastalıklar, psikolojik faktörler ve duyusal eksiklikler gibi etkenlerle hızlanabiliyor. Uzmanlar, bireylerin yaşlanma sürecinde yaşadıkları bu değişimleri anlamalarının ve normal ile patolojik durumları ayırt edebilmelerinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.
 
Demans ve bellek değişiklikleri 
 
Dr. Büşra Ölmez'e göre, yaşlı yetişkinler arasında en sık rastlanan bilişsel şikayetler hafıza değişikliklerinden kaynaklanıyor. "Demans" olarak adlandırılan ve halk arasında "bunama" şeklinde bilinen durum, birden fazla kognitif işlevi etkileyerek kişinin günlük yaşam aktivitelerinde önemli düşüşlere neden olabiliyor. Bu durumun tespit edilmesi ve uygun tedavinin uygulanması için unutkanlık yaşayan bireylerin nöroloji uzmanlarına başvurmaları gerekiyor.
 
İşitme kaybı 
 
Öte yandan Dr. Yusuf Ziya Güler, ileri yaşla birlikte görülen işitme kaybının genellikle tiz seslerde başladığını ve zamanla diğer frekanslara da yayılabildiğini belirtiyor. Bu durumun tedavisinde genellikle işitme cihazlarının önerildiğini ve bu cihazların, özellikle kelimeleri ayırt etmede zorlanmayan hastalarda büyük faydalar sağlayabildiğini ifade ediyor.
 
Bellek bozuklukları 
 
Uzmanlar,  sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi ve düzenli tıbbi kontrollerin yapılmasıyla yaşlılıkla ilişkili bellek bozukluklarının daha iyi yönetilebileceğini vurgulayarak, ileri yaşta yüksek bilişsel fonksiyonların korunması adına çeşitli aktiviteleri öneriyor. Bu süreçte, genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzı seçimlerinin de bilişsel değişiklikler üzerinde önemli bir etkisi olduğu unutulmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.
 
Proaktif yaklaşımı benimsemek
 
Bilişsel fonksiyonların korunmasında ve yaşa bağlı gerilemenin geciktirilmesinde sosyal aktiviteler, zihinsel egzersizler ve fiziksel sağlığın korunması kritik bir role sahip. Yusuf Ziya, özellikle kelime dağarcığı, genel bilgi gibi bazı bilişsel yeteneklerin yaşla birlikte gelişebileceğini ancak akıl yürütme, bellek ve işleme hızı gibi diğer yeteneklerin zaman içinde azalabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yaşlanmanın getirdiği zorluklara karşı proaktif bir yaklaşım benimsemek önem taşımaktadır.
 
Sağlklı yaşamın önemi 
 
Sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi amacıyla, bireylerin sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri, zihinsel aktivitelerle meşgul olmaları ve düzenli fiziksel egzersiz yapmaları öneriliyor. Ayrıca, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli sağlık kontrolleri de bu sürecin önemli bir parçası olarak görülüyor.
 
İşitme kaybında erken müdahale 
 
İşitme kaybının bilişsel gerilemeyi hızlandırabileceği bilinciyle Yusuf Ziya, işitme sorunu yaşayan bireylerin erken müdahale için kulak burun boğaz uzmanlarına başvurmasının önemine dikkat çekiyor. İşitme cihazlarının kullanımının, bilişsel fonksiyonlar üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği ve yaşam kalitesini artırabileceği vurgulanıyor.
 
Multidisipliner  yaklaşımın önemi 
 
Sonuç olarak, yaşlanma sürecinde karşılaşılan işitme ve bilişsel değişikliklerle mücadelede multidisipliner bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği belirtiliyor. Bireylerin bu süreçte aktif ve bilinçli adımlar atarak, yaşam kalitelerini korumaları ve hatta artırmaları mümkün. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı ve erken müdahalenin, yaşlanmanın getirdiği zorluklarla başa çıkmada anahtar faktörler olduğunu hatırlatıyor.