Adana Kadın Platformu: Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!

  • 14:36 11 Haziran 2024
  • Güncel
 
ADANA - Sağlık emekçisi, Saniye Aslan'ın katledilmesini protesto eden Adana Kadın Platformu, kadınları, güvenceli bir yaşam için örgütlenmeye ve mücadele çağrısında bulundu. 
 
Adana Kadın Platformu, sağlık emekçisi Saniye Aslan’ın İhsan Uğurlu tarafından katledilmesini Yüreğir Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamayla protesto etti. Açıklamayı yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesi Kadın Sekreteri Selma Çınkır, Saniye’yi, iktidarın kadın düşmanı politikalarının hayattan kopardığını belirtti.
 
Örgütlenme ve mücadele çağrısı 
 
Selma, “Bilinmelidir ki her kadın cinayeti kadınların yaşam hakkına yapılmış bir saldırıdır”  ifadesini kullandı. Yasta değil isyanda olduklarını söyleyen Selma, “Biz, Saniye’nin nezdinde bir kadının daha hayattan koparılmasına göz yummayacak, bu duruma alışmayacak, bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Tüm kadınları, kadın hayatını ve haklarını hedef alan söylem, politika ve uygulamalara karşı şiddetsiz, güvenceli bir yaşam için örgütlenmeye ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini garanti altına alan yasalara, anayasaya, Medeni Kanun'a, 6284 sayılı kanuna, İstanbul Sözleşmesi’ne ve diğer temel haklarla ilgili sözleşmelere dokunma, uygula” dedi.