Sinpaş-Kızılbük projesine açılan dava reddedildi

  • 15:02 30 Ocak 2024
  • Ekoloji
 
MUĞLA - Yaşam savunucularının Sinpaş-Kızılbük projesine verilen ÇED olumlu kararının iptali davasını mahkeme reddetti. Mahkeme firmanın kes yapıştır raporunu baz aldı.
 
Yaşam savunucularının Sinpaş-Kızılbük projesine verilen Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptali davasını Muğla 2’nci İdare Mahkemesi reddetti. Daha önce Muğla Valiliğince Sinpaş Şirketine verilen “ÇED gerekli değildir” kararını açtıkları dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu ile iptalini sağlanmasına rağmen mahkeme firmanın ÇED raporunu baz aldı. Davacı Marmaris Kent Konseyi yazılı basın açıklaması ile kararı kınayarak hukuk mücadelesine devam edeceklerini beyan etti.
 
‘Dava hukuksuzca reddedildi’
 
Daha önce Muğla Valiliğince Sinpaş Şirketine verilen “ÇED gerekli değildir” kararını açtıkları dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu ile iptalini sağladıkları belirtilen açıklamada “Bilirkişi raporu bilimsel etiğe uygun, keşif sırasında yaptığı tespitlere korkusuzca yer veren, tarafsız niteliği ile Mahkemenin adaleti sağlayıcı, kamu yararını koruyucu kararının oluşmasına katkı vermişti. ÇED sürecini başlatan mahkeme kararı sonrası Sinpaş, Muğla Büyükşehir Belediyesinin (MBŞB ) “kanalizasyon, su alt yapısı yok ve sağlayamam” diyen resmi yazısına rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından “ÇED olumlu” kararı alarak doğa yıkımına devam etti. Bu durum üzerine 4 adet dava açıldı. ÇED Olumlu kararının iptali için MBŞB’nin açtığı dava dosyasına bilirkişi davacının aleyhine olan bir rapor sunmuştu. Yukarıda sıraladığımız “bilimsel etiğe uygun, keşif sırasında yaptığı tespitlere korkusuzca yer veren, tarafsız” niteliklerinin hiçbirini taşımayan, firmanın ÇED raporunu kopyala-yapıştır yöntemiyle bilirkişi raporu diye önümüze koyan bu rapora dayanarak mahkeme davayı reddetmişti. Açılmış 4 dava için birleştirme kararı yokken, MBŞB’nin temyiz süreci tamamlanmamışken, dosyamıza sunduğumuz itiraz dilekçesi dikkate alınmaksızın hem “çelişmeli yargılama hakkı” hem de “ tarafların eşitliği ilkesine” aykırı şekilde bu davanın bilirkişi raporu, bizim davaya esas alınarak davanın reddine karar verildi” denildi.
 
‘Halkı öğrenilmiş bir yenilgi ya da fıtrat anlayışına mahkum etmek’
 
Davanın itiraz konuları farklı olmasına, görünür şekilde Sinpaş’ın kıyı kenar çizgisini tahrip edip düzenlediği ve kendisine ait olmayan 15 hektarlık “milli park” alanını tahrip ve işgal ettiği “somut delil” olarak ortada olduğu halde, valiliğin “ÇED gerekli değildir” kararının iptalini sağlayan bilirkişi raporunun dayandığı 30 Ocak 2024 Marmaris Kent Konseyi bilimsel gerçekleri ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, “Bununla birlikte imarsız bir alanda olması sebebiyle kanalizasyon, su, elektrik altyapısının ve kadastral bir yolunun olmadığı resmi belgelerle ispatlı iken takınılan bu tutum, yapanın yanına kar kalmasını sağlamaktır. Böylelikle halkı öğrenilmiş bir yenilgi ya da fıtrat anlayışına mahkum etmektir. Üstüne üstlük yüzlerce bilirkişi varken nedense bu türden davalarda, davacıların aleyhine raporlar sunan hemen hemen aynı bilirkişilerin kullanılması da adalete olan güven duygusunun kaybolmasına katmerli olarak katkı sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.
 
Kent Konseyi açıklamasında son olarak “Halkın olan halkta kalıncaya, yasalar herkese eşit uygulanıncaya kadar hak arayışı mücadelemiz sürecek” sözleri yer aldı.